meyvə

meyvə
is. <fars.>
1. Bəzi ağacların, kolların yeməli, şirəli məhsulu. Cır meyvə. Kol meyvəsi.
2. məc. Məhsul, bəhər, nəticə. Əməyinin meyvəsini görmək. – Eşqin meyvəsidir hər yeni dastan. S. V.. Elə bil oynayan adi bir Azərbaycan qızı deyil, yerə enmiş və yalnız insan xəyalının meyvəsi olan bir mələk idi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • meyvələnmə — «Meyvələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Meyvəli —   Municipality   …   Wikipedia

  • meyvəli — sif. 1. Meyvəsi olan, meyvə verən, meyvə gətirən. Meyvəli ağac. 2. Məhsuldar, bəhrəli, çox meyvə verən. Meyvəli bağ. – Hamı təzədən bağçalarını güllü, ağaclarını meyvəli, tarlalarını məhsullu görmək istədi. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəpərvər — f. meyvə bəsləyən, meyvəni yetişdirən meyvə sevən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • meyvəçi — is. Meyvə ağacları əkibbecərməklə məşğul olan adam; meyvəçilik mütəxəssisi; bağban …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvələnmək — f. Bar gətirmək, barlanmaq, məhsul gətirmək. Ağaclar meyvələndi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəcat — top. <fars. meyvə və ər. . . . at> Müxtəlif meyvələr. Meyvəcat dükanı. – <Murad> hər axşam evə qayıdarkən <Nigarı> küçədə, səki üstündə yaş meyvəcat satmaqla məşğul olan atası Ağabalanın yanında görərdi. S. H.. . . Tərəvəz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəsiz — sif. Meyvəsi olmayan, meyvə gətirməyən; məhsulsuz, bəhrəsiz, meyvə verməyən, bar verməyən. Meyvəsiz ağac. – Bir meyvəsiz cır ağaca! Bar gətirən calaq vurur. N. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəçilik — is. Meyvə ağacları, meyvə bitkiləri əkib becərmə işi; bağçılıq. Meyvəçilik briqadası. – <Almaz:> Mən deyirəm: bağ meyvəçilik üçün alınsın. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəlik — is. Meyvə ağacları olan yer, meyvə bağı. Meyvəliyi becərmək. – . . Çiçəyini təzə tökmüş yaşıl ipək yarpaqlı meyvəliklərdə dizinəcən çirməkli dirrikçilər lək düzəldirdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”